Polityka prywatności

Regulacje, dostosowujące politykę prywatności do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W świetle przepisów Firma Handlowo-Usługowa „JELWENT” Krzysztof Handtke jest administratorem Państwa danych osobowych jako naszych klientów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.
1. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy sprzedaży (a taką jest zakup w naszym sklepie internetowym oraz sklepie stacjonarnym) wykorzystujemy w następujących celach:

  • wykonania łączącej nas umowy, w tym przyjęcie zamówienia, przekazanie zamówienia do produkcji, przekazanie wykonanego zamówienia do działu pakowania, przekazanie spakowanej przesyłki dla zewnętrznej firmy spedycyjnej oraz przekazanie wystawionego dokumentu sprzedaży dla zewnętrznej firmy księgowej,
  • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych np. :

– wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez okres jaki nam nakazują przepisy podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),

– udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

2. Jakie dane potrzebujemy od Państwa w celu realizacji zamówienia:

  • sprzedaż bezpośrednia w sklepie stacjonarnym:

a. zamówienie bez faktury sprzedaży (na paragon):

– numer telefonu (powiadomienie o gotowości zamówienia).

b. zamówienie z fakturą imienną:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,

– numer telefonu (powiadomienie o gotowości zamówienia).

  • sprzedaż poprzez sklep internetowy,

a. dane do dokumentu sprzedaży:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym,

– numer telefonu (powiadomienie o gotowości zamówienia).

b. dane do dokumentu wysyłkowego:

– imię i nazwisko osoby odbierającej przesyłkę,

– adres do doręczenia wraz z kodem pocztowym, – adres poczty e-mail,

– numer telefonu do kontaktu z kurierem.

c. numer telefonu do kontaktu z Państwem w sprawie zamówienia.

3. Państwa dane przekazujemy:

  • podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zamówienia:

a. pracownikom działu produkcji,

b. pracownikom działu przygotowania przesyłek.

  • podmiotom przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:

a. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych i podatkowych oraz prawnych.

4. Dane z innych źródeł.

Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem banku lub innej instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu dokonania ewentualnych zwrotów.

5. Nie planujemy przekazywać Państwa danych poza obszar obowiązywania RODO.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  • sprostowanie lub poprawienie danych osobowych,
  • usunięcie danych osobowych z rejestru danych (dane na dokumentach księgowych pozostaną do czasu ustania przepisów podatkowych),
  • dostęp do Państwa danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopia),
  • przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Wniosek można złożyć bezpośrednio w siedzibie firmy lub poprzez pocztę e-mail z adresu zapisanego w naszej bazie (uwierzytelnienie osoby zgłaszającej).

7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

8. Nasze dane kontaktowe:

Firma Handlowo-Usługowa „JELWENT” Krzysztof Handtke ul. Karłowicza 2/48

58-506 Jelenia Góra

e-mail: rodo@jelwent.pl