Opis

Łączniki do rur wentylacyjnych używamy tam, gdzie jest potrzeba połączenia dwóch elementów zakończonych w ten sam sposób. Na przykład do połączenia dwóch elementów zakończonych nyplem zastosujemy łącznik mufowy, a do połączenia dwóch elementów mufowych zastosujemy łącznik nyplowy.

Łączniki do rur wentylacyjnych wykonane są z blachy 0,5mm. Element jest zgrzewany.

Wykonanie standardowe to:

  • mufa: wymiar nominalny
  • nypel: wymiar nominalny -3mm

Łączniki wentylacyjne wykonujemy z:

  • blacha ocynkowana 0,5 mm
  • blacha nierdzewna 0,5 mm
  • blacha kwasoodporna 0,5 mm